Попередня новина Наступна новина
Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності
07.10.2020

Оголошення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності

ТОВ «Щедро» (далі - Товариство) на виконання ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність», оголошує конкурс з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

 

Завдання - проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності ТОВ «Щедро» за період з 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 року.

 

 Кінцевий термін подачі конкурсних пропозицій - 31 грудня 2020 року 23:59.

 

 Критеріями для вибору аудиторської компанії для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства є:

 • забезпечення високої якості надання послуг з проведення аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес;

• відповідність вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»;

 • вартість аудиторських послуг.

 

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

1.    Анкета, в якій зазначено:

• назва аудиторської фірми, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи;

• коротка історична довідка про діяльність аудиторської фірми;

• структура власності аудиторської фірми, яка містить перелік учасників, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), країна громадянство, найменування, країна резидентства, місцезнаходження;

 • інформація про чисельність працівників аудиторської фірми, (працювати повинно не менше п'яти аудиторів загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше двоє людей повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до ст. 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» або мати діючі сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань міжнародних стандартів фінансової звітності);

• інформація щодо кваліфікованого персоналу аудиторської фірми (ПІБ та № сертифікатів);

• опис досвіду аудиторської фірми.

2. Форма-пропозиція про проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес.

3. Документ в якому вказана інформація про внесення до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності суб'єктів аудиторської діяльності.

4. Копія чинного Свідоцтва про проходження перевірки системи контролю якості;

5. Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

6. Інформаційне повідомлення про підтвердження, що сума винагороди суб'єкта аудиторської діяльності за попередній річний звітний період від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

7. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність»;

8. Інформаційне повідомлення про підтвердження відсутності у суб'єкта аудиторської діяльності обмежень, пов'язаних з тривалістю надання послуг підприємству, що являє суспільний інтерес.

9. Копію договору страхування цивільно-правової відповідальності суб'єкта аудиторської діяльності перед третіми особами, що здійснює обов'язковий аудит фінансової звітності (із зазначенням відповідної інформації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності щодо укладення такого Договору).

10. Проект договору про надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності.

 

У конкурсі можуть брати участь суб'єкти аудиторської діяльності, які:

1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності і аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності;

3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

 

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості і не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб'єктів, пропозиція до розгляду не приймається.

 

Комерційна пропозиція відправляти на електронну пошту: muravjova@schedro.ua  (з поміткою «Конкурс аудит»).

 

Документи для участі в конкурсі надсилати на адресу: проспект Богдана Хмельницького, 122, літ д-2, м.Дніпро, 49033, ТОВ «Щедро». Тел. (056) 3730328

 

Контактна особа: Муравйова Тетяна Володимирівна

 

Рішення про вибір аудитора буде оголошено на сайті https://schedro.ua

 

Документи, що надійшли після встановленого терміну або представлені не в повному обсязі або з порушенням умов, розглядатися не будуть.